Miljø og samfunnsansvar

Naturen er Fløyens hovedattraksjon. Fløyen skal være den ledende destinasjon innenfor bærekraft og kulturopplevelser, og vi skal gjøre vårt for at naturopplevelsen blir så god som mulig.

Samfunnsansvar

Fløibanen har gjennom sitt verdigrunnlag og 100 års historie forpliktet seg til å ivareta samfunnet og miljøet rundt bedriften. Både styret og administrasjonen har fokus på gode og anstendige arbeidsforhold, en inkluderende og inspirerende arbeidskultur som ivaretar de ansatte og deres utvikling.

Fløibanen har et spesielt ansvar for å bidra positivt i lokalmiljøet og støtter flere idrettslag og veldedige organisasjoner gjennom hele året. Med sitt besøkstall krever det sterkt fokus på renhold og vedlikehold av miljøet rundt Fløibanen. Styret har tydelige krav til både seg selv og administrasjonen om å opprettholde ansvaret om å være et bærekraftig transportmiddel til mellomstasjoner og Fløyen, i kombinasjon med at kundereisen skal forenkles og gjøres smidig for brukerne ved fokus på digital utvikling.

Verdier


R – respekt | Vi lever av naturen. 
Følgelig er det vårt ansvar å ta vare på naturen. Vi er bevisste på alt vi gjør, med respekt for naturen, omgivelsene og våre handlinger. 
E – Engasjert | Vi jobber midt i kjernen av naturen.
Og har lidenskaplige ansatte som er naturvoktere. Du skal alltid møte mennesker med mye kunnskap, gjestfrihet og villighet til å hjelpe deg å nyte naturen.
I Inkluderende | Fløyen er for alle.
Vi tar vare på naturen sammen med bergenserne, og ønsker alltid innspill fra deg til hvordan vi kan bli bedre. 
N Naturdrevet | Naturdrevet innovasjon.
Vi skal aldri bli mette og gi oss. Vi motiveres av ¨tørre¨ være først, gjøre ting annerledes, og stadig finne nye måter å inspirere våre besøkende. 

Identitetsplattform
 

Vi skal inspirere hverandre til å ivareta naturen, og ambisjonen vår er å bli Norges grønneste destinasjon hvor vi skaper naturopplevelser for alle. 
 

Ytre miljø – ISO 14001 sertifisering 2019

Vi har som målsetting å redusere vår miljøbelastning og vi tilrettelegger infrastruktur og systemer for at ansatte skal kunne opptre skånsomt overfor miljøet. Høsten 2019 ble Fløibanen sertifisert etter ISO 14001 standard (Internasjonal Miljøstyringsstandard). I tillegg har Fløibanen valgt ut seks av FN’s bærekraftsmål som det skal arbeides strategisk mot fremover. Vi stiller miljøkrav til våre leverandører i forbindelse med innkjøp. Da etterspør vi sertifiseringer, og velger samt foretrekker leverandører som seriøst arbeider med miljørettede tiltak. Samlet har organisasjonen allerede gjort store endringer i driften, og satt seg tydelige mål om hvordan ivareta det både det indre og ytre miljø. Vi skal bidra til at Bergen blir en grønnere by. Det gjør vi ved å ta  et tydelig ansvar for fotavtrykk vi og alle våre besøkende legger igjen på Fløyen. Bærekraft skal gjennomsyre kulturen i Fløibanen.

Bærekrafts målet Livet på land er DNA’et til vår videre utvikling. Vi skal skape uforglemmelige opplevelser i naturen, for alle. Samtidig skal vi drive naturdrevet forvaltning av skog, vann, fugler og fjell, og i tillegg formidle kunnskap som inspirerer. 

     


Miljømål 2020

Fløyen oppdaterer sine miljømål årlig og forsøker så langt det er mulig å sette smarte mål som er:

 • Spesifikke
 • Målbare
 • Akseptert av de ansvarlige
 • Relevante
 • Tidsbestemte

For 2020 er følgende mål definert:

 • Øke utvalget av gave- og nytteartikler for videresalg i butikken som kommer fra skandinaviske produsenter til 35% innen 31.12.2020. 
 • Øke andel leverandører som leverer norskprodusert mat og drikke til 80% innen 31.12.2020. 
 • Videreføre fokus på nedbrytbare produkter og miljøsertifiserte leverandører. Sikre at minimum 80% av tilbehør for videresalg av mat (skåler, bestikk, kopper osv.) er nedbrytbare innen 31.12.2020. 
 • Redusere unødvendig transport fra leverandører og i forbindelse med prosjektarbeid.
 • Beholde restavfallsmengden på 0,016 gram til 0,015 per påstigning.
 • Redusere papirforbruket (brosjyrer, kopipapir og billetter) med 20% fra 2019 til 2020. 
 • Mål om å øke onlineandelen på kjøp av billetter fra 10 til 25%. 
 • Redusere totalt strømforbruk med 5% fra 2019 til 2020.
 • Via kompetanseplattformen Motimate sikre at alle ansatte kjenner Fløyens miljøpolicy, vesentlige miljøaspekter og hvordan de kan bidra til kontinuerlig forbedring. 


Fossilfri transport

Fløibanen bruker i dag minimalt med strøm ved motvektprinsippet banen er bygd etter, og som transportmiddel er Fløibanen fossilfri. 

Partnere