Viktig informasjon når du er på fjelltur

Her finner du linker til lover og regler som gjelder når du går tur i fjellet i Norge!

Skiltene på byfjellene markerer retningen på hovedløypene som er avmerket på de vanligste turkartene. Forhold som vind, is, snø og hærverk kan føre til at skiltene vrir seg eller ødelegges. Det er derfor viktig å utvise forsiktighet i dårlig vær. Det kan komme raske værforandringer med tåke på byfjellene. Ha derfor med kart og kompass i tilfelle dårlig vær.

Allemannsretten gir deg rett til å ferdes fritt i naturen og til å høste av naturens goder, men den gir deg også plikt til å ta vare på naturen til glede og nytte for oss alle, og våre etterkommere. Allemannsretten kan du lese mer om i Friluftsloven.

Hva som er tillatt i Fløyenområdet når det gjelder bålbrenning, telting og lignende finner du hos Bergen Kommune.