Kjøpsbetingelser

Generelle kjøpsvilkår ved bestilling av billetter til Fløibanen og andre produkter fra Fløibanen AS på www.floyen.no.

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Fløibanen AS som tilbyder og den personen eller foretaket som selv eller gjennom andre foretar en bestilling på tilbyders webside som avtalekunde hos Fløibanen AS. 

Bestillingen kan gjelde billetter, aktiviteter, kjøp av andre produkter og tjenester, eller en kombinasjon av disse.

Ansvarlig formidler:
Fløibanen AS, org.nr. 911 732 173
E-post: info@floyen.no

 

1. Bestillers ansvar

Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet. Bestiller er ansvarlig for at kjøpet er i henhold til sine egne ønsker, når det gjelder antall personer og hvilken dato billetten er bestilt til. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen (kun sent som e-post) er i samsvar med bestillingen.

  • E-posten inneholder en QR-kode billett. Dette er en pdf med en QR-kode, og den kan skrives ut på papir.
  • E-posten kan også åpnes i din mobiltelefon (smartphone-alle modeller)
  • E-posten inneholder en hentekode, og billettene kan hentes ved å oppgi koden i billettluken

Billetten skannes i adgangsporten før ombordstigning
Du må registrere deg og logge inn som bruker for å kjøpe billett, og godkjenne avtale og kjøpsvilkårene.

 

2. Billett

Fløibanen har elektronisk billetterings­ og adgangssystem. For å gå om bord i Fløibanen må hver reisende ha egen, gyldig billett. Dette gjelder alle personer over 4 år. Barn fra 0 – 3 år kan passere sammen med en voksen med gyldig billett.

Strekkodebilletten som utskrift eller åpnet på mobiltelefonen leses i adgangsporten før ombordstigning, eller billettene kan hentes i billettluken ved hjelp av hentekoden. Billetter med hentekode kan kun hentes i billettlukens åpningstid.

Billetten er kun gyldig for den dagen du har bestilt billetten, og må brukes da. Det står på billetten hvilken dato den er gyldig.

Det er viktig at billettene behandles som et verdipapir. 

Ved ugyldig, manglende eller misbruk av billett kan man bli ilagt et gebyr på kr.750,- iht. Fløibanens transportvilkår. Transportvilkårene finnes på stasjonene og i vognene.

 

3. Gjennomføring av bestilling

Etter korrekt gjennomført online-betaling får de en kvittering på e-post. Kvitteringen vil inneholde QR-kodebillettene og alle detaljer ved ditt kjøp, og skal medbringes til Fløibanen.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

  • Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering og billett
  • Kortbetalingen avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes
  • Betalingen ikke er fullstendig gjennomført eller korrekt gjennomført slik at beløpet ikke blir trukket fra konto. Dermed kanselleres den foreløpig reservasjonen etter kort tid og handelen er ugyldig.

Er du i tvil om bestillingen er korrekt gjennomført?
Kontakt oss på e-post: info@floibanen.no (e-post besvares mandag til fredag 08.00 – 15.30)

 

4. Betaling

Vi benytter en betalingsløsning fra Stripe og du kan betale med Visa eller Mastercard. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger eller kredittkortnummer. 

 

5. Angrerett

Billetter som er kjøpe til feil dato, eller til feil antall personer refunderes ikke. Ved kjøp av billett på internett er det ingen rett til avbestilling eller refusjon, jfr Angrerettloven kapittel 5-19. Dette gjelder også for produktpakker og kampanjer som inneholder datofestede billetter eller datofestede arrangement.

 

6. Endring i skatter og avgifter

Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt, kan prisen økes tilsvarende for bestiller. Prisendringen skal umiddelbart meddeles bestiller.

 

7. Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen  informasjon som Fløibanen AS formidler.

 

8. Tvisteløsning

Gjesten bes henvende seg til Fløibanen AS. dersom denne har noe å utsette på bestilte billetter og/eller arrangement og produktpakker. Dersom gjesten og Fløibanen AS ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i Bergen tingrett.

 

9. Force Majeure

Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

Partnere