Vilkår for kunder i turoperatørportalen

Kjøpsbetingelser

Generelle kjøpsvilkår ved bestilling av billetter til Fløibanen og andre produkter fra Fløibanen AS på www.floyen.no.

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Fløibanen AS som leverandør og den personen eller foretaket som selv, eller gjennom andre, foretar en bestilling på leverandørens webside for turoperatør eller reisearrangører hos Fløibanen AS. 
Bestillingen kan gjelde billetter, aktiviteter, kjøp av andre produkter og tjenester, eller en kombinasjon av disse.

For bestillinger i 2020 gjelder priser for 2020. 
For perioden 1.januar til og med 31.desember 2021 gjelder nye priser.
I 2021 vil det være lavsesongpriser fra 1.januar til og med 30.april, og fra 1.oktober til og med 31.desember.  Det er sommerpriser på billettene i perioden 1.mai til og med 30.september 2021.
Billettprisene i portalen inkluderer 12 % mva.  Hvis mva. på billetter i Norge øker i 2021, vil billettprisene på Fløibanen også øke. 

Ansvarlig formidler: Fløibanen AS, org.nr. 911 732 173 E-post: info@floyen.no


1. Bestillers ansvar

Du må registrere deg som kunde i turoperatørportalen før du kan du kan kjøpe billetter i portalen. Innen 48 timer vil du motta en e-post om at registreringen er godkjent, og du kan begynne å bestille billetter.

Før du foretar en endelig bestilling, må du lese og gjøre deg kjent med viktig informasjon
om det aktuelle produktet, og du må godkjenne avtalen og kjøpsvilkårene.

Bestiller er selv ansvarlig for å kjøpe riktig antall billetter og velge riktig dato for reisen. Bestiller er ansvarlig for å forsikre seg om at opplysningene i bekreftelsen er i samsvar med bestillingen. Bekreftelsen blir kun sendt på e-post.

 • E-posten inneholder en PDF med kvitteringen, og en PDF med QR-kode for hver billett du har bestilt.
   
 • I juli og august har man muligheten til å velge og hente billettene med en hentekode som blir tilsendt på e-post. Hentekoden består av10 bokstaver, f.eks. XWYOYTOZEU. Denne koden kan du f.eks. gi til guide eller reiseleder, og han kan hente disse billettene i billettlukens åpningstid.
  Se åpningstider for billettluken på www.floyen.no 
   

2. Billettkjøp og betaling

Du må selv skrive ut billettene som du har mottatt som PDF før ankomst Fløibanen, eller kan billettene scannes direkte fra smarttelefon ved ombordstigning.

Billettens QR-kode scannes i adgangsporten ved ombordstigning.

For å gå om bord i Fløibanen må hver reisende ha egen gyldig billett.

Aldersgrenser:
0 – 3 år – passerer gratis ifølge med en voksne
4 – 15 år barnebillett
16 år +  - voksenbillett

Billetten er kun gyldig for den dagen du har bestilt billetten, og må brukes da. Det står på billetten hvilken dato den er gyldig.

Det er viktig at billettene behandles som et verdipapir. 

Etter korrekt gjennomført online-betaling får du en kvittering på e-post. Kvitteringen vil inneholde QR-kodebillettene og alle detaljer ved ditt kjøp og skal medbringes til Fløibanen.

Vi benytter en betalingsløsning fra Stripe og du kan betale med Visa eller Mastercard.

Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger eller kredittkortnummer. 
 

3. Hvis du ikke får gjennomført bestillingen

Hvis du ikke får gjennomført bestillingen, kan det skyldes følgende:

 • Du kan ha tastet feil e-postadresse, og mottar dermed ikke e-post med kvittering og billett.
 • Kortbetalingen kan ha blitt avbrutt av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes, sjekk at all kortinformasjon er korrekt lagt inn, el.l.
 • Betalingen ikke er fullstendig gjennomført eller korrekt gjennomført slik at beløpet ikke blir trukket fra konto. Dermed kanselleres den foreløpig reservasjonen etter kort tid og handelen er ugyldig.

Har du problemer med å få bestille billetter av en annen grunn, vennligst kontakt info@floyen.no (e-post besvares mandag til fredag 08:00 – 15:30)


4. Avbestilling

Orden kan avbestilles inntil 48 timer før ankomst Fløibanen, dersom det f.eks. er færre gjester i gruppen, eller billetten er bestilt til feil dato. Da må du kansellere ordren i sin helhet og legge inn en ny ordre. Betalingen for den avbestilte ordren vil da ikke bli belastet kortet.

Bestiller er selv ansvarlig for å overholde kanselleringsfristen.
 

5. Angrerett

Billetter som er kjøpt til feil dato, eller til feil antall personer, refunderes ikke når det er mindre enn 48 timer til avreise.

Ordrer som er avbestilt mindre enn 48 timer før avreise gir ikke rett til avbestilling eller refusjon, jfr. Angrerettloven kapittel 5-19. Dette gjelder også for produktpakker og kampanjer som inneholder datofestede billetter eller datofestede arrangement.


6. Endring i skatter og avgifter

Dersom skatter og eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt, kan prisen økes tilsvarende for bestiller uten forutgående varsel.

Priser på billetter som allerede er kjøpt endres ikke.


7. Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen  informasjon som Fløibanen AS formidler.


8. Tvisteløsning

Gjesten bes henvende seg til Fløibanen AS dersom denne har noe å utsette på bestilte billetter og/eller arrangement og produktpakker. Dersom gjesten og Fløibanen AS ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i Bergen tingrett.


9. Force Majeure

Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

Partnere