Vilkår for skole og barnehage

Kjøpsbetingelser

Disse generelle vilkårene gjelder mellom Fløibanen AS som tilbyder og den skolen eller barnehagen som du representerer. Din skole eller barnehage kan ha flere brukere av portalen, men hver bruker må opprette sin profil for at akkurat du skal få dine billetter tilsendt.

I portalen kan dere foreta bestillingen av billetter og aktiviteter eller en kombinasjon av disse.

Ansvarlig formidler er; Fløibanen AS, org.nr. 911 732 173 E-post: info@floyen.no


1. Bestillers ansvar

Før man foretar en endelig bestilling, skal man lese og gjøre seg kjent med viktig informasjon om det aktuelle produktet.

For å kunne reise med Fløibanen må hver reisende ha egen gyldig billett. For barnehager gjelder dette alle barn og voksne fra 0 år. For skoler gjelder dette alle reisende.
Barnebilletter er fra 0 til 15 år og voksen-billetter er fra 16 år og oppover.

Som bestiller er du ansvarlig for at det velges riktig dato, og at riktig antall billetter er valgt. Bestiller mottar en e-postkvittering med billetter som enten kan skrives ut, eller tas med på reise. Bestilling av billetter kan skje helt inntil avreise, og en bestilling kan endres inntil 48 timer før reisen starter.


2. På reisen

For å gå om bord i Fløibanen må hver reisende ha egen gyldig billett. Vi anbefaler at billettene enten skrives ut, eller er tilgjengelig hos den leder som reiser sammen med gruppen via vedkommende sin e-post.

Billettluken på Fløibanen er stengt fra 01.10 til og med 30.04. hver vinter, og det er ikke tilrettelagt for at man kan bruke rekvisisjon for å kjøpe billetter.

Når en reiser med elektroniske billetter er det viktig at gruppen reiser samlet. Billettene kan ikke deles via elektroniske medier, og det er viktig at billettene behandles som et verdipapir.

Ved ugyldig, manglende eller misbruk av billett kan man bli ilagt et gebyr på kr.750,- iht. Fløibanens transportvilkår. Transportvilkårene finnes på stasjonene og i vognene.

Bestillingen er ikke gjennomført og ikke gyldig i følgende tilfeller:

  • Bestiller har ikke mottatt e-post med kvittering og billett.
  • Kortbetalingen avbrytes av ulike årsaker og innbetalingen mislykkes.
  • Betalingen ikke er fullstendig gjennomført eller korrekt gjennomført slik at beløpet ikke blir trukket fra konto.  Dermed kanselleres den foreløpige reservasjonen etter kort tid og handelen er ugyldig.

Ved spørsmål kontakt oss gjerne på info@floyen.no (besvares mandag til fredag 08:00 – 15:30)


3. Betaling med kort og faktura

Vi benytter en betalingsløsning fra Stripe, hvor du kan betale med Visa eller Mastercard. Tredjepart vil ikke få tilgang til dine personopplysninger eller kredittkortnummer.

For de offentlige skolene og barnehagene som betaler med faktura gjelder det 14 dagers betalingsfrist. Dersom fristen ikke overholdes, forbeholder Fløibanen seg retten til å trekke tilbake muligheten til å betale med faktura og sende kravet til inkasso.


4. Angrerett

Billetter som er kjøpt til feil dato, eller til feil antall personer refunderes ikke. Dersom man ønsker å endre dato for reisen eller antall personer i gruppen, må orden kanselleres minst 48 timer før reisetidspunkt, og man må legge inn en ny bestilling for kjøp av billetter til ønsket dato og antall personer.


5. Endring i skatter og avgifter

Dersom skatter og/eller avgifter endres, og dermed fører til en kostnadsøkning for tilbyder etter at bestillingen er gjennomført og betalt, kan prisen økes tilsvarende for bestiller.


6. Forbehold

Det tas forbehold om eventuelle publiserings- eller korrekturfeil på nettsider og på annen informasjon som Fløibanen AS formidler.


7. Tvisteløsning

Gjesten bes henvende seg til Fløibanen AS dersom kunden har noe å utsette på bestilte billetter og/eller arrangement og produktpakker. Dersom gjesten og Fløibanen AS ikke klarer å forhandle seg til enighet skal eventuell tvist vedrørende tidligere inngått avtale løses i Bergen tingrett.
 

8. Force Majeure

Begge parter har rett til å gå bort fra avtalen dersom arrangementet ikke kan gjennomføres som følge av krigshandlinger, naturkatastrofer, arbeidsmarkedskonflikter, lengre avbrudd i vann- eller energitilførsel, brann eller andre tilsvarende større hendelser som ingen av partene har kunnet forutse eller påvirke.

Partnere